Házastársi közös vagyon

0
226
hazastarsi kozos vagyon

Amikor kimondjuk az „igen”-t az oltár előtt, akkor ideális esetben feltétel nélkül megbízunk a másik emberben. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden esetben létre kell jönnie a házastársi vagyonközösségnek, vagy hogyha az létre is jön, akkor ne szűnhetne meg.

Van pár fontos dolog, amit érdemes tudni a házastársi közös vagyon megosztása témában, amit most ki is fejtünk.

Hogyan osztható meg a közös vagyon?

Kizárólag akkor kerülhet napirendre a házastársi közös vagyon megosztása, ha a törvényben meghatározott feltételek teljesülnek. E tekintetben három esetben beszélhetünk a házassági vagyonközösség megszűnéséről, illetve megszűntetéséről. Az egyik, hogy a házastársak házassági vagyonjogi szerződésben a vagyonközösséget a jövőre nézve kizárják. A másik, hogy a bíróság azt a házassági életközösség fennállása alatt megszünteti. A harmadik pedig, hogy a házassági életközösség megszűnik.

Házastársi közös vagyon megosztása vagyonjogi szerződéssel

Az egyik lehetséges megoldás tehát az, ha házassági vagyonjogi szerződést kötünk, amire kizárólag mindkét fél beleegyezésével van lehetőség. Az egyezség létrejöttének nincs határideje, az bármikor létrejöhet a két fél között. Ilyenkor tulajdonképpen az történik, hogy a felek a teljes vagyonukra, vagy akár pontosan meghatározott vagyonelemekre vonatkozóan kizárják a jövőre nézve a vagyonközösséget. Amikor szerződéssel sikerül elintézni az ügyet, az a legszerencsésebb helyzet, ennél azonban vannak problémásabb esetek is, amikor szükség van a bíróság bevonására.

Házastársi közös vagyon megszüntetése bíróság általi határozattal

A vagyonközösség megosztása nemcsak a két fél együttes beleegyezésével történhet, arra is van lehetőség, hogy az egyik fél kérvényezze annak megszűntetését. Ez általában akkor történik meg, amikor a másik fél olyan mértékű tartozást halmozott fel, ami veszélyezteti az őt megillető részesedést. Az is gyakori eset, amikor a vállalkozói tevékenységet folytató fél ellen végrehajtási eljárás indul. A házastársi közös vagyon megszüntetése ez esetben a bíróság jóváhagyásával történhet.